Algemene voorwaarden

voor Kinderen en Ouders in Behandeling bij Lekker Pûh!!! Hip & Healthy:

  1. Behandeling: Onze diensten omvatten voedingsadvies en begeleiding voor kinderen door gekwalificeerde Kinder-Eetcoaches. De behandeling is gebaseerd op individuele behoeften en doelstellingen van het kind en wordt op maat gemaakt.

  2. Vertrouwelijkheid: Alle informatie die tijdens de behandeling wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De privacy van het kind wordt te allen tijde gerespecteerd volgens geldende privacywetten en -regels.

  3. Afspraken: Afspraken dienen te worden nagekomen zoals afgesproken. Bij verhindering wordt verwacht dat ouders/verzorgers de afspraak minimaal 24 uur van tevoren annuleren, anders kan er een vergoeding in rekening worden gebracht.

  4. Verantwoordelijkheden: Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de adviezen en het toezicht houden op de uitvoering ervan door het kind, rekening houdend met individuele behoeften en gezondheidstoestand.

  5. Betaling: Betaling geschiedt volgens de afgesproken tarieven en voorwaarden. Bij niet tijdige betaling kunnen administratiekosten en/of rente worden toegepast.

  6. Aansprakelijkheid: Onze praktijk spant zich in om kwalitatieve zorg te bieden, maar kan geen garantie geven voor specifieke resultaten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van de behandeling.

  7. Communicatie: Ouders/verzorgers zijn welkom om vragen en zorgen te bespreken tijdens afspraken. Buiten afspraakmomenten kan communicatie plaatsvinden via afgesproken kanalen, zoals e-mail of telefoon, binnen redelijke grenzen.

  8. Wijzigingen: Deze voorwaarden kunnen worden herzien of bijgewerkt. Cliënten worden op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen.

Door gebruik te maken van onze diensten, stemmen ouders of verzorgers in met deze algemene voorwaarden.