2.1 Richtlijn Goede voeding

Dat goed samengestelde voeding bevorderlijk is voor de gezondheid weet
iedereen. Weten wát goede voeding is, vraagt om gedegen wetenschappelijk onderzoek.
Een belangrijk deel van het voedingsonderzoek is gericht op de vraag welke voedingsfactoren een gunstig of juist ongunstig effect op de gezondheid hebben en in welke mate of bij welk niveau van inname dat het geval is. De kennis daarover neemt gestaag toe.

Met het oog op de voedingsvoorlichting en de ontwikkeling van het voedingsbeleid acht de overheid het van belang dat de Gezondheidsraad daarbij van tijd tot tijd de wetenschappelijke bevindingen in
samenhang en op hun praktische betekenis beoordeelt. Die beoordeling vindt haar neerslag in de zogeheten Richtlijnen goede voeding. Deze richtlijnen zijn geïntegreerde boodschappen, gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, om chronische ziekten te voorkomen.

In de literatuurlijst onder de knop ‘materialen’ hierboven gaan we als vervolg op hoofdstuk 2.1 dieper in op de benodigdheden en bijzonderheden per leeftijd. Neem deze factsheets alvast door om te weten waar je welke info kunt vinden.
Tijdens de opleidingsdagen komen we altijd terug op leeftijd en hoeveelheden.