2.2 Kind en voeding per leeftijd

Voor zowel baby’s, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen als jong adolescenten is het ontwikkelen van een gezonde relatie met voeding en een vanzelfsprekend nutritioneel balans van voedingsinname van groot belang voor de optimale groei en ontwikkeling.

Hiervoor zijn de Richtlijnen goede voeding (Gezondheidsraad 2015) bedoeld om de overheid een leidraad te geven bij het ontwikkelen van gezondheidsbeleid. Voor de dagelijkse praktijk is het nodig dat de richtlijnen worden vertaald in aanbevolen hoeveelheden van voedingsmiddelen. Dat zijn de Richtlijnen Schijf van Vijf (2018), opgesteld door het Voedingscentrum.

Een gevarieerde voeding op basis van deze richtlijnen zorgt vanaf de leeftijd van één jaar voor alle voedingsstoffen. Vitamine D is hierop een uitzondering, ( Zie consult vitamines en mineralen – opleidingsdag 2) omdat deze grotendeels onder invloed van huidskleur en de zon in de huid wordt aangemaakt.

Een gevarieerde voeding op basis van de Richtlijnen goede voeding zorgt voor de aanvoer van voldoende essentiële voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen worden geleverd door voedingsmiddelen als groente, fruit, brood, aardappelen, vlees, vis, zuivel, vetten en dranken voor de vochtbalans. Dit vormt de basis.

De hoeveelheden variëren, afhankelijk van de leeftijd. Die moeten nadrukkelijk als een globale leidraad worden beschouwd. Het is belangrijk om kinderen te laten genieten van het dagelijkse eten, hen te vertellen over de achtergronden van verse producten en informatie te geven over voeding en bewegen.

Bij kinderen met kennis over voeding is de kans groot dat ze gezonde eters worden die plezier hebben in eten en drinken.
Eetgewoonten worden op jonge leeftijd gevormd, terwijl volwassenen vaak maar moeilijk zijn te bewegen om vastgeroeste voedingsgewoonten te veranderen. Vandaar dat Lekker Pûh!!! advieseert om allen e.a. zoveel mogelijk consulten uit te voeren in het bijzijn van de ouders. Zo kun je als eetcoach de steun en sturing geven die de ouder nodig heeft om gewoontes te doorbreken.