4.1 Literatuurlijst consulten

Hieronder zie je een overzicht van de literatuurlijst met daaronder de hoofdstukken die je per lijst kunt aanklikken en doorlezen.


Waarom een literatuurlijst i.p.v. cursusmap
De wetenschap staat niet stil, en er worden nog steeds veel onderzoeken verricht op het gebied van voeding en leefstijl.
Lekker Pûh!!! checkt regelmatig of er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat we onze kennis moeten updaten en/of de begeleiding moeten passen. Dit is mede de reden dat we in de opleidingen werken met een literatuurlijst op basis van de meest recente kennis i.p.v. een gedrukte cursusmap.
Mocht er verandering in de kennis over voeding en leestijl voor het gezin zijn dan krijg je hier een voor nieuwsmelding van op je Sharepoint-Teams. Ook wordt de verandering opgenomen in deze literatuurlijst.

Intake 

  • JGZ richtlijn overgewicht 
  • Samenvatting Richtlijn Overgewicht 
  • Bijlage 2 en 4  
  • ADH kinderen 1-8 en kinderen 9-18 jaar 

Sport 

Klontjeskunde 

  • Factsheet suiker op het etiket 
  • (factsheet suiker in voedingsrichtlijenen) 
  • Chemische feitelijkheden – Zoetstoffen  

Hap slik weg 

Vetten  

Vitamines en mineralen 

  • Factsheet: aanbevelingen voor vitamines, mineralen en spoorelementen. 
  • Ons voedsel – vitamines. Lezen vitamine D. Verder als naslagwerk. Als eetcoach weet je welke vitamine waar in zit en goed voor is.  

Voeding voor kinderen

Neem de literatuurlijst door.
Tijdens de fysieke opleidingsdagen wordt er gerefereerd aan deze lijst.
Bij het examen wordt ervan uitgegaan dat je de stof uit de literatuurlijst beheerst en kunnen er vragen over gesteld worden.