8.3 Intermittent Fasting en kinderen in de groei

Volgens het voedingscentrum:

Intermittent fasting is een vorm van afwisselend vasten. Bekende vormen van intermittent fasting zijn om de dag vasten en periodiek vasten.

Intermittent fasting kan gunstige gezondheidseffecten hebben en effectief zijn voor gewichtsverlies als er minder calorieën worden geconsumeerd dan verbruikt. Het is niet bekend of het gewichtsverlies op de lange termijn doorwerkt. Langetermijneffecten op gezondheid zijn onvoldoende bekend.

Chrono-nutrition

Chrono-nutrition (chronos = Grieks voor tijd, nutrition = voeding) is de verzamelnaam voor het onderzoek naar wanneer we eten, hoe vaak we eten en hoe regelmatig we eten en wat dat voor ons lichaam betekent. Er bestaan steeds meer vermoedens dat, naast wat we eten, ook regelmaat en het moment van eten een effect kunnen hebben op onze gezondheid. 

De meeste onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan wijzen in de richting dat een onregelmatig eetpatroon minder gunstig is voor onze cardio-metabole gezondheid, zoals insulineresistentie, overgewicht en hoge bloeddruk. Maar er is nog te weinig bewijs om te kunnen zeggen hoeveel eetmomenten en welke tijdstippen ideaal zijn voor het behoud van een gezond gewicht en een lager risico op ziekten.

De biologische klok

De biologische (ook wel circadiane) klok is verweven met bijna alle lichaamsprocessen, zoals het slaap-waakritme, de behoefte aan eten en drinken en veranderingen in de hormoonspiegels. In de hersenen (hypothalamus) bevindt zich een centrale klok, die ervoor zorgt dat de biologische klok onder invloed van daglicht elke dag gelijk wordt gezet met de licht-donkercyclus. De meeste biologische klokken zijn namelijk niet precies 24 uur.

Orgaan- en weefselklokken 

Een ander belangrijk signaal om de klok elke dag weer gelijk te zetten is voedselinname. Grote tijdsverschuivingen, zoals een nachtdienst, jetlag of sociale jetlag (bijvoorbeeld bij een groot verschil tussen het slaappatroon doordeweeks of in het weekend), kunnen de biologische klok ontregelen. Naast deze centrale klok laat recent onderzoek zien dat de meeste weefsels en organen een klok in zich hebben die er ook aan bijdragen dat processen in ons lichaam zo optimaal mogelijk functioneren, bijvoorbeeld in de lever, spieren en darmen. Deze orgaan- en weefsel-klokken worden voornamelijk geregeld door voedselinname (als ‘tijdgever’).

Door de veel voorkomende vragen over intermittent fasting voor kinderen en jongeren houden we alle onderzoeken hierover nauwlettend in de gaten en houden wij elkaar regelmatig op de hoogte van bevindingen in de praktijk.