Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verwerkingsovereenkomst Lekker Pûh!!!

Welkom bij Lekker Pûh!!!
Wij wensen jullie een mooie tijd op weg naar het gezonde gewicht van uw kind.

Vanaf 25 mei 2018 hebben alle zorgverleners en begeleiders te maken met De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt ervoor dat er zorgvuldig omgegaan wordt met privacygevoelige informatie.

Tijdens de bezoeken aan de eetcoach van Lekker Pûh!!! zijn de gegevens van belang om jullie op maat van het gezin te kunnen begeleiden. Om over deze informatie te mogen beschikken, is er toestemming nodig van de gezaghebbende ouder van het kind of van de jongere boven de 16 jaar.

Captcha

Hartelijk dank voor het vertrouwen. Hieronder staat alle informatie over de omgang van Lekker Pûh!!! met de persoonlijke gegevens. Staat jullie vraag hier niet bij, is er iets niet duidelijk of hebben jullie een opmerking? Stuur dan een mail aan privacy@lekkerpuh.net.

Vriendelijke groet,
Ingrid Viergever-Stieber - Directeur & oprichter Lekker Pûh!!!

Hieronder staat alle informatie over de omgang van Lekker Pûh!!! met de persoonlijke gegevens. Staat jullie vraag hier niet bij, is er iets niet duidelijk of hebben jullie een opmerking? Stuur dan een mail aan privacy@lekkerpuh.net

1. Waarom wij jullie om gegevens vragen

Tijdens jullie bezoeken aan Lekker Pûh!!! zijn de gegevens van belang om jullie op maat van jullie gezin te begeleiden. Om over deze informatie te mogen beschikken, is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder van het kind persoon om wie het gaat.

2. Wat is het gesloten cliënten dossier van Lekker Pûh!!!

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Daarom heeft Lekker Pûh!!! in 2013 een eigen onafhankelijk, gesloten en beveiligd cliëntendossier laten maken waarin alleen de eetcoach van het kind, het kind en de gezaghebbende ouders inzage hebben.

3. Waar wordt het gesloten cliënten dossier van Lekker Pûh!!! voor gebruikt?

Het wordt gebruikt voor het invullen en bijhouden van alle gegevens. Meten is weten en dit draagt bij aan een inzichtelijk verloop en de ondersteuning van jullie in de voortgang. 1 maal per 2 jaar worden de meetgegevens, het geslacht en postcode van uw kind anoniem gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit van de methode Lekker Pûh!!!

4. Meetgegevens, leeftijd, geslacht en postcodes voor onderzoek

Zoals in punt 4 vermeld worden de meetgegevens, de leeftijd, het geslacht en de postcode van uw kind één maal per twee jaar gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit van de methode Lekker Pûh!!! De onderzoeker heeft in zo’n geval, maximaal 6 maanden lang, exclusieve toegang tot een klein deel van de beschermde omgeving met alleen de meetgegevens, het geslacht en de postcode. De onderzoeker heeft geen toegang tot jullie naam, adres, email-adres, telefoonnummer, naam van de school en andere informatie binnen het dossier van Lekker Pûh!!!

5. Geheimhoudings- en vernietigingsplichtverklaring

De onderzoeker tekent vóór de startdatum van het onderzoek een geheimhoudingsverklaring en vernietigingsplicht verklaring. Direct na afronding van het onderzoek sluit de toegang voor de onderzoeker en voldoet de onderzoeker aan zijn/haar plicht ook alle onderzoek aantekeningen te vernietigen.

6. Wie is een onderzoeker bij Lekker Pûh!!!

Een onderzoeker is bij ons altijd een (afstuderend) student aan de Hogeschool of Universiteit die onder toezicht staat van zowel Lekker Pûh!!! als zijn/ haar onderzoeksbegeleider van de Hogeschool of Universiteit.  

7. Mijn eetcoach en onze gegevens

Jullie eetcoach van Lekker Pûh!!! heeft binnen het gesloten cliëntendossier van Lekker Pûh!!! alleen toegang tot de gegevens van de cliënten die zij zelf in het systeem zet. De gegevens staan niet op haar computer; om bij deze gegevens te komen moet ze haar persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord invoeren waarvan alleen zij het wachtwoord kent. 
Als een eetcoach stopt met het werk als eetcoach van Lekker Pûh!!! heeft ze vanaf de dag van beëindiging geen toegang meer tot het gesloten cliënten dossier van Lekker Pûh!!! en zijn jullie beschermde gegevens alleen bekend bij Lekker Pûh!!! zoals staat beschreven in punt 9.

8. Lekker Pûh!!! en onze gegevens

Hoewel Lekker Pûh!!! een organisatie is waarbij meer dan 70 mensen betrokken zijn hebben alleen Ingrid Stieber ( eigenaar van Lekker Pûh!!!) en Marko van der Puil ( systeembeheerder van Lekker Pûh!!! / Better-apps) toegang tot de persoonsgegeven. Marko van der Puil heeft een geheimhoudingsovereenkomst met Ingrid Stieber. Naast jullie eetcoach zijn er dus 2 mensen die eventueel jullie gegevens kunnen opvragen. 

9. Derden en onze gegevens

Niemand, nee ook geen kinderarts of psycholoog krijgt toegang tot jullie persoonsgegevens binnen het dossier van Lekker Pûh!!!. Wil er iemand inzicht hebben in jullie gegevens dan moet diegene jullie vragen om deze op te halen. Hiervoor gelden de handelingen zoals ze staan beschreven in punt 11.

10. Wij en onze gegevens

Tijdens jullie bezoek aan de eetcoach van Lekker Pûh!!! zijn jullie vrij om de persoonsgegevens in te zien. Is het bezoek van uw kind aan Lekker Pûh!!! met iemand anders dan de gezaghebbende ouder dan is er zowel voor het minderjarige kind als de begeleidende volwassene geen mogelijkheid om de persoonsgegevens binnen het dossier van Lekker Pûh!!! in te zien.

11. Hoe vraag ik zelf onze persoonsgegevens op?

Voor de veiligheid van jullie persoonsgegevens kunnen deze alleen per mail aangevraagd worden: privacy@lekkerpuh.net
Daarna kunnen de persoonsgegevens, op overeengekomen datum, opgehaald worden bij jullie eetcoach.

Hiervoor moet de ouder/ verzorger het gezag over het minderjarige kind hebben.
Hiervoor moet de ouder van het kind vanaf 12 jaar (een schriftelijke) toestemming hebben van het kind.
Hiervoor moet de gezaghebbende ouder een kopie paspoort of identiteitsbewijs inleveren bij de eetcoach van Lekker Pûh!!!
Hiervoor moet de gezaghebbende ouder een bewijs van ontvangst ondertekenen.

of

Hiervoor moet het kind 16 jaar of ouder zijn en een kopie paspoort of identiteitsbewijs inleveren.
Hiervoor moet het meerderjarige kind een bewijs van ontvangst ondertekenen.

Jullie persoonsgegevens worden nooit per mail of per post verstuurd. Ze zijn alleen op papier uit handen van de eetcoach van Lekker Pûh!!! te ontvangen. Er wordt door de ontvanger een bewijs van ontvangst getekend.
Na het overhandigen van de persoonsgegevens ligt verantwoording van de inhoud op papier bij de ontvanger.

12. Kan ik onze persoonsgegevens laten corrigeren?

Ja. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om correctie te vragen van jullie persoonsgegevens in het dossier van Lekker Pûh!!!

Let op: u kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van jullie eetcoach? Dan kunt u deze niet laten corrigeren.
Maar u kunt in dat geval wel altijd uw schriftelijk commentaar aan jullie persoonsgegevens laten toevoegen. Dit recht op aanvulling heeft u op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

13. Kan ik de persoonsgegevens laten vernietigen?

Ja, meestal kan dat. U heeft in principe recht op vernietiging van bepaalde delen uit jullie dossier of van het hele dossier. Ongeacht of hierin relevante gegevens staan.

Jullie Lekker Pûh!!! dossier wordt vernietigd als de bewaartermijn van 15 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om jullie gegevens langer te bewaren. Als u het wilt, kunt u jullie eetcoach van Lekker Pûh!!! vragen om de gegevens eerder te vernietigen.

Let op: er zijn 2 uitzonderingen. Jullie eetcoach van Lekker Pûh!!! kan uw medisch dossier niet vernietigen als een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven. Of als uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders.

Heeft u gevraagd om vernietiging van jullie Lekker Pûh!!! dossier, dan moet jullie eetcoach van Lekker Pûh!!! binnen 3 maanden aan uw verzoek voldoen. Kan jullie eetcoach van Lekker Pûh!!! niet ingaan op uw verzoek, dan moet zij de redenen daarvoor schriftelijk aan u mededelen.

Wordt alleen een bepaald onderdeel uit jullie Lekker Pûh!!! dossier vernietigd? Dan kan jullie eetcoach van Lekker Pûh!!! in jullie dossier vermelden dat een deel op uw verzoek is vernietigd.

14. Hoe lang blijven onze gegevens in het dossier van Lekker Pûh!!!?

De hoofdregel - opgelegd door de AVG wet - is dat Lekker Pûh!!! jullie dossier minimaal 15 jaar nadat de begeleiding is gestopt moet bewaren. Wij bewaren jullie persoonsgegevens daarom 15 jaar na jullie laatste bezoek.