Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Landelijke afspraken

Deze algemene voorwaarden gelden voor de gewichtsconsulente van Lekker Pûh!!! en de verantwoordelijke ouder(s)/verzorger(s) van het deelnemende kind, hierna ook cliënt genoemd.

Voor het maken van een afspraak kun je terecht bij de consulente van jouw regio. Op de site www.lekkerpuh.net vind je haar telefoonnummer en e-mailadres. Weet je niet welke consulente er het dichtst bij jou gevestigd is, dan mag je altijd naar info@lekkerpuh.net mailen of bellen naar Lekker Pûh!!! op 06-47678304.

In onze praktijk zijn de meeste bezoekers schoolgaande kinderen. De openingstijden van de praktijk vallen echter merendeels onder schooltijd. Helaas is het dus nauwelijks te voorkomen dat er afspraken onder schooltijd gepland zullen worden. Het is dan zeker handig als je de tijden van je eigen schoolrooster, vakanties en buitenschoolse activiteiten kent.

Jouw eetcoach overlegt altijd met jou en je ouders/verzorgers voordat er een nieuwe afspraak wordt ingepland. Je ontvangt de afspraak op de afsprakenlijst vooraan in je map “Het boek over jezelf” waarop tevens je gewicht, lengte en buikomvang staan vermeld.


AFSPRAAK VERZETTEN
Mocht je een afspraak willen verzetten, dan moet dit 24 uur van tevoren (liever nog eerder) gebeuren. Buiten onze werktijden kun je je naam en je telefoonnummer op de voicemail inspreken. Doe dit zo duidelijk mogelijk zodat wij je zo snel mogelijk kunnen terugbellen. Je kunt ook een berichtje naar je eetcoach te mailen. Vergeet niet de datum en tijd van de afspraak die je wilt verzetten te vermelden.


AFSPRAAK VERGETEN
Als je een afspraak vergeten bent, moet je ons zo snel mogelijk bellen voor het maken van een nieuwe afspraak. Als een afspraak vergeten wordt, hebben wij onnodig tijd voor jouw bezoek gereserveerd in ons programma, tijd die we ook aan een andere jongere hadden kunnen besteden. De gereserveerde tijd wordt altijd in rekening gebracht.

1. Naar de richtlijnen van het Voedingscentrum Nederland verstrekt de gewichtsconsulente van Lekker Pûh!!! informatie over en begeleiding in de keuze van juiste gezonde voeding aan de ouder[s]/verzorger[s] waarvan het kind/de kinderen aan de Lekker Pûh!!! methode deelneemt/deelnemen.

2. Voor de begeleiding in de eerste weken is er sprake van een “eetprogramma”. Dit eetprogramma is GEEN vermageringsdieet. Lekker Pûh!!! pleit voor gezonde eetgewoontes, in onbeperkte hoeveelheden, voorzien van alle voedingsstoffen die een groeiende kind nodig heeft.

3. Lekker Pûh!!! is op geen manier aansprakelijk voor de gevolgen van het niet juist of niet volledig opvolgen van haar voedingsadviezen/beweegadviezen/sportadviezen door ouder[s]/verzorger[s]/jeugd.

4. Lekker Pûh!!! behandelt uitsluitend gezonde jeugd met over- of ondergewicht.

5. Bij een vermoeden van over- of ondergewicht door medische factoren verwijst Lekker Pûh!!! het kind door naar huisarts of kinderarts.

6. Eetcoaches van Lekker Pûh!!! zijn bevoegd gemaakte afspraken voor consult met de cliënt af te zeggen/te wijzigingen.

7. De cliënt dient bij verhindering de gemaakte afspraak voor een consult 24 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurt, wordt de cliënt het consult van € 37,50 in rekening gebracht.

8. Lekker Pûh!!! mag afbeeldingen, foto’s, uitspraken, tekeningen, geschreven uitingen enz. met toestemming van de cliënt gebruiken voor het motiveren van derden.

9. Op alle teksten en beelden van de methode van Lekker Pûh!!! staat copyright. Niets uit het verstrekte materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


Overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een gewichtsconsulente van Lekker Pûh!!! ontslaat Lekker Pûh!!! op dat moment van het nakomen van de overeengekomen consulten en/of begeleidingsperiode zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade kan doen gelden. Uiteraard zal Lekker Pûh!!! alles in werk stellen om de gemaakte afspraken na te komen.


Slotbepaling
Bij eventuele geschillen alsmede in de situatie waarin deze voorwaarden niet voorzien, zullen de partijen in goed overleg en in de geest van de vorengenoemde voorwaarden tot een oplossing trachten te komen.