Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Kies hieronder een vraag door erop te klikken.

Wat kan Lekker Puh!!! voor ons betekenen?

Wij werken intensief en op maat om jongeren inzicht te geven in een gezonde leefstijl. We motiveren en leren het kind hoe het zelfstandig (met hulp en steun van ouders) op gezond gewicht komt en blijft. Het kind kan na het traject zelf keuze’s maken in gezonde voeding en leefstijl, is gemotiveerd en weet om te gaan met moeilijke momenten en valkuilen die op zijn pad komen.

Wat houdt de methode Lekker Puh!!! in?

De eerste keren dat jij en je kind bij ons komen, werken we voornamelijk aan het overbrengen van kennis. Hierna leren we iedere jongere zijn eigen specifieke situatie beter te kennen en te herkennen. Het vergroten van inzicht en zelfkennis zorgt in het traject voor het opbouwen van een langdurig gezonde leefstijl. Aan de orde komen hierbij zaken als teveel eten, eten uit verveling, plezier in bewegen, goede keuzes, opkomen voor jezelf enzovoorts. 

Mijn kind wordt gepest. Kunnen jullie daar iets aan doen?

Ja, dat kunnen we. De kinderen krijgen van de consulentes opdrachten die gericht zijn op het herwinnen van het zelfvertrouwen en het behalen van persoonlijk succes. Door deze positieve benadering werken we aan de mentale kracht, aan de geestelijke gezondheid van het kind. Dat heeft zijn uitwerking op het sociaal functioneren, het maakt het kind weerbaar en zelfbewust.

Waarom zouden wij voor Lekker Puh!!! kiezen?

Er zijn meerdere redenen om voor Lekker Puh!!! Te kiezen. De belangrijkste even op een rijtje:

1) De consulentes van Lekker Puh!!! hebben allen ervaring met gewichts- en/of voedingsgerelateerde problemen. Zij kunnen zich dus goed inleven in wat dit met zich meebrengt.

2) Onze methode is erop gericht om op een positieve en creatieve manier kinderen zelf te laten ontdekken hoe prettig het is om een gezonde leefstijl te hebben en te werken aan een gezond lichaam. Het kind leert hierin zelf keuze’s te maken (met steun van de ouders) zodat het later zelfstandig deze leefstijl kan behouden.

3) Lekker Pûh!!! Werkt!!! In 2009 en 2010 is er door een studente van de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Lekker Pûh!!! programma. Daarbij is zij begeleid door Wendelyn Disse, jeugdarts en consulent Lekker Pûh!!! regio Amsterdam. De cijfers laten zien dat veel kinderen gebaat zijn bij het intensieve programma van Lekker Pûh!!! Verder onderzoek is in voorbereiding.

4) Het traject van Lekker Pûh!!! Is op maat gesneden en gaat in op de individuele behoeften van kind en gezin.

Is Lekker Puh!!! een dieet?

Volgens ons is lijnen of diëten is voor kinderen een aanslag op de gezondheid. Ieder dieet, in welke vorm dan ook, belemmert de groei en ontwikkeling van gezonde jongeren. Lekker Pûh!!! wordt onder de jongeren die ons treject volgen ook wel gekscherend "het VREETDIEET" genoemd. Dit omdat er eindeloos en onbeperkt gegeten mag worden.

Samen met kind en ouders gaan we op zoek naar de verborgen dikmakers in de huidige voeding. We stellen lekkere alternatieven voor en zorgen dat uw kind een gezonde en gevarieerde voedingspatroon ontwikkelt en voldoende beweegt. Een patroon dat past binnen het gezin en waar je kind ook volmondig "JA" tegen zegt, waardoor hij of zij op een natuurlijke manier naar een gezond gewicht groeit.

Hoe lang duurt het traject van Lekker Puh!!!

De eerste vijf weken kom je elke week naar Lekker Pûh!!!. Daarna ga je naar 4x elke twee weken, daarna 4x elke maand, daarna elke drie maanden. Zolang je nog groeit of zolang het nodig is, zien we je vervolgens graag elk half jaar. Onze methode is op maat van het gezin, dus hier is geen exacte tijd aan te verbinden.

Is het mogelijk afspraken na schooltijd of in de avond te plannen?

Dat is mogelijk gedurende de eerste periode van intensieve begeleiding. Als uw kind maandelijks of om de drie maanden komt plannen we de afspraken onder schooltijd. Want ook nieuwe cliënten willen we weer de mogelijkheid bieden om tijdens de intensieve begeleidingsperiode na schooltijd bij ons terecht te kunnen.

Wat zijn de kosten?

Tarieven tot 31-12-2017 zijn

Intake, 1 uur: € 47,50,-.
Vervolgconsulten, 30 minuten: € 37,50,-.

Moet ik als ouder/verzorger altijd aanwezig zijn tijdens de consulten?

Ja. U bent de ouder en/of verzorger die het kind thuis ondersteunt in het maken van de juiste keuzes. En meestal bent u ook degene die de boodschappen doet en die het eten kookt. Naar een gezond gewicht groeien doe je samen!