De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verwerkingsovereenkomst Lekker Pûh!!!

Welkom bij Lekker Pûh!!!
Wij wensen jullie een mooie tijd op weg naar het gezonde gewicht van uw kind.

Sinds 25 mei 2018 hebben alle zorgverleners en begeleiders te maken met De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt ervoor dat er zorgvuldig omgegaan wordt met privacygevoelige informatie.

Tijdens de bezoeken aan de eetcoach van Lekker Pûh!!! zijn de gegevens van belang om jullie op maat van het gezin te kunnen begeleiden. Om over deze informatie te mogen beschikken, is er toestemming nodig van de gezaghebbende ouder van het kind of van de jongere boven de 16 jaar.

Vul voor deze toestemming het onderstaande formulier in.


  Ik als ouder van bovengenoemd kind geef de volgende toestemming voor het gebruik van zijn/haar leeftijd, geslacht, lengte, kg, buikomvang en postcode:


  Ik als bovengenoemd kind ben 16 jaar of ouder en geef de volgende toestemming voor het gebruik van mijn leeftijd, geslacht, lengte, kg, buikomvang en postcode:

  (Hier te lezen www.lekkerpuh.net/algemene_voorwaarden)

  Meest gestelde vragen over AVG

  Hieronder staat alle informatie over de omgang van Lekker Pûh!!! met de persoonlijke gegevens. Staat jullie vraag hier niet bij, is er iets niet duidelijk of hebben jullie een opmerking? Stuur dan een mail aan privacy@lekkerpuh.net

  Tijdens jullie bezoeken aan Lekker Pûh!!! zijn de gegevens van belang om jullie op maat van jullie gezin te begeleiden. Om over deze informatie te mogen beschikken, is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder van het kind persoon om wie het gaat.

  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Daarom heeft Lekker Pûh!!! in 2013 een eigen onafhankelijk, gesloten en beveiligd cliëntendossier laten maken waarin alleen de eetcoach van het kind, het kind en de gezaghebbende ouders inzage hebben.

  Het wordt gebruikt voor het invullen en bijhouden van alle gegevens. Meten is weten en dit draagt bij aan een inzichtelijk verloop en de ondersteuning van jullie in de voortgang. 1 maal per 2 jaar worden de meetgegevens, het geslacht en postcode van uw kind anoniem gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit van de methode Lekker Pûh!!!

  Zoals in punt 4 vermeld worden de meetgegevens, de leeftijd, het geslacht en de postcode van uw kind één maal per twee jaar gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit van de methode Lekker Pûh!!! De onderzoeker heeft in zo’n geval, maximaal 6 maanden lang, exclusieve toegang tot een klein deel van de beschermde omgeving met alleen de meetgegevens, het geslacht en de postcode. De onderzoeker heeft geen toegang tot jullie naam, adres, email-adres, telefoonnummer, naam van de school en andere informatie binnen het dossier van Lekker Pûh!!!

  De onderzoeker tekent vóór de startdatum van het onderzoek een geheimhoudingsverklaring en vernietigingsplicht verklaring. Direct na afronding van het onderzoek sluit de toegang voor de onderzoeker en voldoet de onderzoeker aan zijn/haar plicht ook alle onderzoek aantekeningen te vernietigen.

  Een onderzoeker is bij ons altijd een (afstuderend) student aan de Hogeschool of Universiteit die onder toezicht staat van zowel Lekker Pûh!!! als zijn/ haar onderzoeksbegeleider van de Hogeschool of Universiteit.  

  Jullie eetcoach van Lekker Pûh!!! heeft binnen het gesloten cliëntendossier van Lekker Pûh!!! alleen toegang tot de gegevens van de cliënten die zij zelf in het systeem zet. De gegevens staan niet op haar computer; om bij deze gegevens te komen moet ze haar persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord invoeren waarvan alleen zij het wachtwoord kent. 
  Als een eetcoach stopt met het werk als eetcoach van Lekker Pûh!!! heeft ze vanaf de dag van beëindiging geen toegang meer tot het gesloten cliënten dossier van Lekker Pûh!!! en zijn jullie beschermde gegevens alleen bekend bij Lekker Pûh!!! zoals staat beschreven in punt 9.

  Hoewel Lekker Pûh!!! een organisatie is waarbij meer dan 70 mensen betrokken zijn hebben alleen Ingrid Stieber ( eigenaar van Lekker Pûh!!!) en Marko van der Puil ( systeembeheerder van Lekker Pûh!!! / Better-apps) toegang tot de persoonsgegeven. Marko van der Puil heeft een geheimhoudingsovereenkomst met Ingrid Stieber. Naast jullie eetcoach zijn er dus 2 mensen die eventueel jullie gegevens kunnen opvragen. 

  Hoewel Lekker Pûh!!! een organisatie is waarbij meer dan 70 mensen betrokken zijn hebben alleen Ingrid Stieber ( eigenaar van Lekker Pûh!!!) en Marko van der Puil ( systeembeheerder van Lekker Pûh!!! / Better-apps) toegang tot de persoonsgegeven. Marko van der Puil heeft een geheimhoudingsovereenkomst met Ingrid Stieber. Naast jullie eetcoach zijn er dus 2 mensen die eventueel jullie gegevens kunnen opvragen. 

  Voor de veiligheid van jullie persoonsgegevens kunnen deze alleen per mail aangevraagd worden: privacy@lekkerpuh.net
  Daarna kunnen de persoonsgegevens, op overeengekomen datum, opgehaald worden bij jullie eetcoach.

  Hiervoor moet de ouder/ verzorger het gezag over het minderjarige kind hebben.
  Hiervoor moet de ouder van het kind vanaf 12 jaar (een schriftelijke) toestemming hebben van het kind.
  Hiervoor moet de gezaghebbende ouder een kopie paspoort of identiteitsbewijs inleveren bij de eetcoach van Lekker Pûh!!!
  Hiervoor moet de gezaghebbende ouder een bewijs van ontvangst ondertekenen.

  of

  Hiervoor moet het kind 16 jaar of ouder zijn en een kopie paspoort of identiteitsbewijs inleveren.
  Hiervoor moet het meerderjarige kind een bewijs van ontvangst ondertekenen.

  Jullie persoonsgegevens worden nooit per mail of per post verstuurd. Ze zijn alleen op papier uit handen van de eetcoach van Lekker Pûh!!! te ontvangen. Er wordt door de ontvanger een bewijs van ontvangst getekend.
  Na het overhandigen van de persoonsgegevens ligt verantwoording van de inhoud op papier bij de ontvanger.

  Tijdens jullie bezoek aan de eetcoach van Lekker Pûh!!! zijn jullie vrij om de persoonsgegevens in te zien. Is het bezoek van uw kind aan Lekker Pûh!!! met iemand anders dan de gezaghebbende ouder dan is er zowel voor het minderjarige kind als de begeleidende volwassene geen mogelijkheid om de persoonsgegevens binnen het dossier van Lekker Pûh!!! in te zien.

  Niemand, nee ook geen kinderarts of psycholoog krijgt toegang tot jullie persoonsgegevens binnen het dossier van Lekker Pûh!!!. Wil er iemand inzicht hebben in jullie gegevens dan moet diegene jullie vragen om deze op te halen. Hiervoor gelden de handelingen zoals ze staan beschreven in punt 11.