2.2.1 Dagelijkse energiebehoefte van kinderen


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaalt de energiebehoefte als de mate van energie-inname van voedsel waarbij kinderen in een energiebalans verkeren bij een zekere lengte, gewicht en activiteitenniveau bij een langdurige goede gezondheid.

Hiervoor zie je om een globale indruk te krijgen van het basaal en totaal energiegebruik van kinderen van 0 t/m 18 jaar met een gezond gewicht en met overgewicht het tabel onder de knop ‘Materialen’.

Download dit tabel onder de knop ‘Materialen’ voor gebruik tijdens de consulten

De energie-inname van kinderen met ernstig overgewicht is hierin niet hetzelfde als die van kinderen met overgewicht of een gezonde kinderen. Dit komt door het opnemen van het gewicht binnen de formule. Volgens deze bepaling zou een kind met ernstig overgewicht in de meeste gevallen veel minder moeten eten dan waar ze behoefte aan hebben.

SCHOFIELD formule
Daarom is het beter om voor kinderen met obesitas de Schofield formule te hanteren.
Deze formule wordt behandeld tijdens de fysieke les.
Er zijn aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat de formule van Schofield met lengte en gewicht de meest nauwkeurige is bij het berekenen van het rustmetabolisme bij zowel obese als gezond gewicht kinderen. Deze formule is ontwikkeld op basis van verschillende studies met een totale populatie van 7173 gezonde mensen, waarvan 2359 kinderen <18 jaar.

Als de lengte niet beschikbaar is of moeilijk meetbaar, dan is het ook mogelijk om het rustmetabolisme volgens Schofield te berekenen m.b.v. van een formule waar alleen gewicht ingevoerd moet worden (tabel A2). Bij gebruik van een formule voor het bepalen van het rustmetabolisme is het belangrijk om rekening te houden dat het alsnog zowel onderschatting als een overschatting van het werkelijke rustmetabolisme kan geven.
Wij adviseren je het zakboek diëtetiek te gebruiken voor de uitkomst.
Niet alleen om fouten te voorkomen maar ook om de berekening met ouders en kind te maken tijdens het consult.