3.1.4 Zwakke executieve functies

Executieve functies hebben een regelfunctie in de hersenen. Kinderen met een ontwikkelingsbeperking, zoals een verstandelijke beperking of autisme, hebben vaak problemen met hun executieve functies waardoor ze hun lichaam niet goed kunnen besturen. Dit heeft grote gevolgen voor hun gedrag en dagelijks functioneren.

Kinderen met executieve moeilijkheden hebben behoefte aan een goede ondersteuning. Daarom is het voor hun ouders, leerkrachten en voor jou als kinder-eetcoach nuttig te weten wat het hebben van zwakke executieve functies betekent. En ook hoe deze kinderen vervolgens geholpen kunnen worden.

Executieve functies zijn onder andere belangrijk voor doelgericht handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ze zorgen ervoor iemand bijvoorbeeld de volgende vaardigheden heeft of ontwikkelt:

 • Zichzelf organiseren
 • Controle hebben over impulsen, emoties en bewegingen
 • Aandacht richten en vasthouden
 • Een plan in het geheugen opslaan en doorgaan
 • Een activiteit beginnen of stoppen
 • Flexibel zijn
 • Leren van fouten

Bij zwak executief functioneren zijn er 3 kernfuncties

 • Inhibitie
 • Cognitieve flexibiliteit
 • Werkgeheugen

Voor jou als kinder-eetcoach gaan we tijdens de lessen in op de steun en sturing voor het kind met zwakke executieve functies in

 • Plannen en organiseren
 • gedragsevaluatie

Kijk alvast het filmpje hieronder en neem de literatuur ‘Training van werkgeheugen en inhibitie bij kinderen en adolescenten met obesitas’ onder het tabblad ‘Materialen’ bovenaan deze pagina alvast door.