3.1.5 Lage sociaal-economische status (SES)

Overgewicht en obesitas komen vaker voor bij mensen met een lagere opleiding dan bij hoger opgeleiden. Bijna de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht en bijna 14 % is obees. Voor mensen met een lage opleiding is dit percentage respectievelijk 66 % en 23 %. Hoewel al jaren getracht wordt deze percentages naar beneden te krijgen is de verwachting dat deze cijfers de komende jaren zullen stijgen. 

De kinder-eetcoach van Lekker Pûh!!! ontvangt middels kennisdeling van collega’s die werken in achterstandswijken de informatie over

  • Groepsbegeleiding van lagere SES
  • Jeugdfonds Sport & Cultuur info voor intermediairs
  • Mudkids van Lekker Pûh!!! instructies
  • Voedselbank en budgetkoken

tijdens de maandelijkse inspiratie uren.

Onder de knop ‘Materialen’ bovenaan deze pagina alvast het boek Koken zonder Poen met relevante informatie en smalle beurs recepten.