3.4.1 De energie balans

Het lichaam heeft energie nodig voor de diverse lichaamsfuncties, zoals de ademhaling, de bloedsomloop, het op peil houden van lichaamstemperatuur en het leveren van arbeid. Deze energie wordt vrijgemaakt door verbranding van voedsel.

Volgens de wet van behoud van energie kan energie niet worden gecreëerd of vernietigd; het kan alleen worden gebruikt.
Daarom spreken we van energiegebruik i.p.v. energieverbruik.

Binnen de consulten gebruik je hiervoor de energiebalansweegschaal als uitleg ov3er het geheel aan calorieën dat via de voeding in het lichaam komt over een bepaalde periode. Is dat gemiddeld gelijk aan het dagelijks energie gebruik, dan is de energiewisseling in balans.

De energie inname is de energie die iemand tot zich neemt en het energiegebruik is de hoeveelheid energie die het lichaam uiteindelijk omzet.

De energie behoefte = de energie die je nodig hebt
De energie-inname= de energie die iemand tot zich neemt
Het energiegebruik = de hoeveelheid energie die het lichaam omzet
Het omzetten van energie in het lichaam wordt energiewisseling of energiemetabolisme genoemd.
Als de energie wisseling in balans is, is de energie-inname gelijk aan het energiegebruik.

Overgewicht is het gevolg van een langdurig positieve energiebalans.
Het kind neemt meer energie tot zich dan dat het nodig heeft.
Om de energiebalans te hertstellen moet men de energie-inname, het geheel aan calorieën in de voeding, verminderen en afstemmen op de behoefte, dus wat een kind nodig heeft.