4.3.1 Consult 3 Visualiseren oftewel TV-en

Visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld.

TV-en

Beeldend denken noemen we bij Lekker Pûh!!! TV-en. Dit TV-en ontwikkelt het visueel verbeeldend vermogen van kinderen en ouders door ze aan te spreken op hun eigen ervaringen. Beeldend denken/ TV-en ontwikkelt bij de kinderen en ouders op consult gevoelsmatige, intuïtieve en de niet cognitieve kant van hun persoon door op gestructureerde wijze subjectieve ervaringen te visualiseren (Hendriks, Huij, & von Piekartz, 2015).

Visualiseren/TV-en is een manier om een concrete voorstelling te maken. Dit kan bijvoorbeeld van een doel dat het kind wil gaan bereiken. Het vertalen van gedachtes naar een beeld van het einddoel maakt de weg er naartoe inzichtelijker.
Het kind en/of de ouder komt tijdens het TV-en vooraf de struikelblokken en obstakels tegen. Door dit inzicht kan er vooraf, samen met de kinder-eetcoach, een oplossing worden gezocht.

In de les wordt je begeleid om TV-en in de praktijk uit te voeren.