5.4 De opvoedstijlen en de invloed op het familiepatroon