7.1.5 Coaching van het gezin en kind in de leeftijd vanaf 12 t/m – Jong adolescenten

Willen luisteren naar echte mensen

Aandachtspunten tijdens de gesprekvoering: 
Vanaf de puberteit moet de volwassene de verantwoordelijkheid en de macht met de puber en rolmodellen delen. 

Sociaalwenselijk gedrag naar de volwassenen neemt tijdens de jonge-adolescentie af en sociaal wenselijk gedrag naar leeftijdsgenoten neemt toe. 

Iedere puber voelt de noodzaak tot gelijkwaardigheid. 

Het is belangrijk zuinig te zijn met invullen. De jong-adolescent kan de gelijkwaardigheid en verantwoording die hij of zij nastreeft pas aan het eind van de adolescentie aan. 

Algemene communicatie voorwaarden met een jong-adolescent 

Hersenen op ‘aan’
om een communicatie wederzijds uitwisselend te maken en tot een echt dialoog te komen, moeten de gesprekspartners hun hersens op ‘aan’ hebben. Ze moeten beiden deelnemen aan het gesprek en denkend en sprekend samen een mening vormen. Vaak hebben volwassenen de neiging hun hersen op ‘uit’ te zetten wanneer zij communiceren met kinderen en jong-adolescenten. Ze vertellen de kinderen en jongeren wat zij zelf van iets vinden en communiceren weinig waardoor ze de ander niet uitnodigen tot meedenken. Dit is in een gesprek met een jong-adolescent erg belangrijk. 

Stimuleren tot vertellen. 

Vraag gericht door. 

Wil een gedachtedief zijn ten goede van de voortgang. 

Uit je waardering voor het denkproces.  Tijdens dit proces mag de jongere maar ook jij altijd Wikken & Wegen. 

Toon bereidheid om zelf altijd te willen blijven leren. 
Socratische methode à Socrates (470 tot 399 V.C.) een hele belangrijke Griekse wijsgeer. Het belangrijkste kenmerk van Socrates was dat hij ervan overtuigd was de hijzelf weinig wist of begreep en dat juist de ander deskundig was. Hij was uiterst bedreven in het vragen en doorvragen zodat de ander zijn mening niet alleen kon geven maar vooral ook kon ontwikkelen. De socratische wijze van communiceren betekent vooral het denkproces bij de ander begeleiden door middel van de  belangstelling die men zelf heeft en de kennis waarover men zelf beschikt.  

De kwaliteit van de uitwisseling neemt toe wanneer we op de socratische wijze communiceren. Dit is vooral sterk bij jong adolescenten. Zij zijn enorm gericht op gelijkwaardigheid en het uitwisselen van kennis en inzichten om hun eigen denken te scherpen en een mening te ontwikkelen. 
 
Let op! Gelijkwaardigheid wordt hierboven genoemd met als betekenis van op hetzelfde level handelen vanuit ieders eigen persoon.  
De eetcoach is de gelijke van de jongere in bv. de kennis over de moeite van doorzettingsvermogen. 
De eetcoach is NIET de gelijke van de jongere in bv. taalgebruik onder de jongeren.  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Basisregels: 

  • Wees in je grondhouding overtuigd dat de jong adolescent deskundig is over zichzelf. 
  • Haal de deskundigheid van de ander op die manier naar buiten. 
  • Vraag meer… vertel minder.   
    Vertellen begint met:  
  • Is het goed als ik je hier iets meer over vertel? 
  • Zal ik een aantal tips/voorbeelden geven? 
  • ……………………………………………………………………………………. 
  • ……………………………………………………………………………………. 
  • …………………………………………………………………………………….