7.3.2 Vitamine P(apa) & M(ama)

Naast gezond eten, goed slapen, spelen en bewegen zijn bijvoorbeeld liefde en aandacht van vader en moeder de ingrediënten voor een kind om richting het gezonde gewicht te

Vitamine P(apa) & M(ama)
Aandacht, regels, gezelligheid en liefde…. De vitamines voor de groei van lijf, zelfvertrouwen,  hersenfunctie en de toekomst voor een kind. Een betere voeding bestaat er niet.
En af en toe die misser door omstandigheden kan iedere ouder overkomen.

Toch verwarren enkele ouders liefde met overdaad door liefde te uiten middels goedbedoelde toegeeflijkheid, bergen speelgoed, grootse uitjes aangevuld met fastfood, tablets en telefoons. Een gebaar als inhaalslag voor het tijdgebrek van de drukke ouder. Maar in pretparken, computers en cup cakes zitten niet de vitamines voor de gezonde groei van een kind. Deze ingrediënten zorgen veelal voor een groei in de breedte.

Naast het snel oplopende percentage aan gescheiden gezinnen is de technologische ontwikkeling en de veranderingen in de maatschappij de afgelopen vijfentwintig jaar ook zoveel sneller gegaan dan we als mens hebben kunnen bijhouden. Met de combinatie van gescheiden zijn, technologie en de moderne tijdsbesteding heeft nog geen ouder ervaring opgedaan in zijn eigen kindertijd. Het is een nieuwe leefstijl dat dikwijls nog niet is doorgegeven van ouder op kind.

Met de hedendaagse technologie is er  een opwindende wereld gecreëerd en onze cultuur is op onze biologie vooruit gehold. Kinderen van nu betalen de prijs door zich stilzittend kostelijk te vermaken met de technologie. Voor volwassenen zijn de moderne technieken en nieuwe mogelijkheden een uitkomst. Maar voor kinderen, hoe handig kids ook zijn met de computer enz. is de snelheid gewoonweg te hoog. Een kind heeft nog altijd een ontwikkeling nodig in slow-time. Door de bezigheden in 2 gezinnen heeft het kind van gescheiden ouders vaak een overvolle agenda die gevuld wordt met gestructureerde tijd vol bezigheden welke zijn ingepland door de ouder met schuldgevoel.

Slow-time bezigheden betekend niet stilzitten maar ongestructureerde, ongedwongen tijd vullen.

Wie ging er in zijn jeugd 2 x all Inclusief op vakantie in de zomer?
Wie kon er iedere handeling van de dag online delen met zijn vrienden?
Op langere termijn is zo’n gestructureerd programma contraproductief.

Bevoorrechte kinderen kunnen net zo lijden door een teveel als kinderen die te weinig hebben. Emotioneel verarmt het.

Ouders kunnen dat leren zien. Een kind dat altijd wordt beziggehouden kan zich niet goed ontplooien. Kijk naar Japan. Een prestatiegerichte maatschappij en technologische voorloper met de meeste beeldschermverslaafde jongeren, waar serieus ruim de helft nog nooit een echte zonsopgang heeft gezien. De autoriteiten maken zich er nu zorgen om hun gebrek aan creativiteit.

Het begeleiden en grootbrengen van een kind is een serieuze taak waarbij kennis nodig is over de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Vaak ontbreekt het ouders daaraan.. Ze hebben geen voorbeelden vanuit hun eigen jeugd. Dus moeten ouders daarbij worden geholpen. In Scandinavië hebben ze dat begrepen: daar staan gezinnen centraal. Die worden met een uitstekend beleid gesteund tot hun kinderen groter zijn. In zuidelijke landen staat het kind ook centraal door een duidelijke gezinsethiek. Maar deze twee uitersten kennen wij hier in Nederland geen van beiden. Wij zitten als een van de rijkste landen ter wereld met hetzelfde probleem als Duitsland, Japan en de Verenigde Staten. Rijke landen met gebrek aan kennis, waar de voorzieningen een hutspot zijn van uiteenlopende kwaliteit. Er is daardoor een gat ontstaan dat ouders zijn gaan vullen met consumptiedrang. Die zijn gaan denken: hoe meer je van je kind houdt, hoe meer je aan hem besteedt. Geld dus, geen tijd. “Liever verwend dan verwaarloosd.”

Zeker voor kinderen uit gescheiden gezinnen is het bovenstaande een feit.
Vitamine P & M kunnen de scheve verhouding tussen de technologie van deze tijd, de biologie van het kind en de relatie met de gescheiden ouders stapje voor stapje overzicht geven. Dit overzicht schept een balans van bezigheden en aandacht dat plezierig haalbaar toe te passen zou kunnen zijn voor het kind, het gescheiden gezin en de weg naar het gezonde gewicht.

Slecht opvoeden is a-sociaal. Waarschijnlijk hoeven we een snel groeiende bewustwording niet uit te sluiten. Tien jaar geleden hadden we ook niet gedacht dat de hele bevolking een algemeen rookverbod in kroegen zou accepteren. Maar de campagne dat roken slecht is, heeft gewerkt. Net zoals die tegen hondenpoep. In Amsterdam word je nu als hondenbezitter fronsend aangekeken als je de troep van je hond niet opruimt. Een maatschappij kan snel om als ergens echt het nut van wordt ingezien. Ik kan me zo voorstellen dat over slecht eten binnen het gezin over tien jaar nét zo wordt gefronst. Nu vinden veel ouders het overslaan van “Lekkers” op feestdagen nog ‘Zielig” voor hun kind. Nu komt het veel ouders nog goed uit dat hun kind zich urenlang kostelijk vermaakt met een Ipad op de bank. Misschien gaan we dus het tijdperk tegemoet dat  het  als asociaal wordt gezien als je je kind uit tijdgebrek op de bank of in zijn kamer zet met elektronische speelgoed. Want dan zal er algemeen bekend zijn dat het er gedragsstoornissen en ongezond overgewicht zal ontstaan. Door  het grote tekort aan beweging en vitamine P & M.

Toepassen van de consultweek aanvulling Vitamine P & M

Tijdens het toepassen van “Vitamine P & M” speciaal voor gescheiden gezinnen bleek deze ook inspirerend en bruikbaar te zijn voor NIET gescheiden gezinnen. Toch zal er in de onderstaande handleiding alleen uitgegaan worden van het kind met gescheiden ouders.

Werkwijze Vitamine P(apa) & M(ama). Werkbladen vind je in de Onedrive of vraag je aan je docent.
Tijdens het consult komt de KinderEetCoach van Lekker Pûh!!! er samen met het kind en evt ouder(s) achter waaraan het kind, op weg naar het gezonde gewicht, behoefte heeft of juist fijne steun heeft tijdens het verblijf bij de gescheiden Vader of Moeder. Hiervoor worden de 4 pijlers van de Lekker Pûh!!! methode ten sprake gebracht.

  • Het goede Stopknop gevoel
  • Het gezonde Jippie gevoel
  • Het lekker Koek en P moment  management
  • Het gezellige Kwaltiteit-tijds gevoel

! Let op
Wanneer er in het gesprek met het kind en/of de ouder(s) een onderwerp of signaal als bijvoorbeeld geweld of verwaarlozing naar voren komt is er geen raakvlak met bovenstaande onderwerpen. = Meldingsplicht.

Voor het kind van een niet gemotiveerde vader of moeder die binnen het 1 ouder of samengestelde gezin niet wil of kan voldoen aan de bovenstaande punten zonder signaal van geweld of verwaarlozing te geven is de tool “Vitamine P & M” WEL/ JUIST geschikt.

! Niet iedere ouder is even toegankelijk voor advies. Advies kan gezien worden als kritiek. Een kind kent de ouder(s) en de hebbelijkheid van de ouder(s) ten opzichte van hem/haar het best. Er kan op het werkblad ‘vitamine P & M daarom alleen datgeen ingevuld worden waar het kind het mee eens is en waar het achter staat.

! Op het werkblad hoeft niet alleen stil gestaan te worden bij de behoefte aan missende steun van de ouder. Het motiveert de ouder als het kind ook de goede, reeds aanwezige steun en behoefte benoemd op het werkblad.

Voorbeelden:
Situatie: Margrietje 13 jaar, overgewicht. Ouders sinds ¾ jaar gescheiden en hebben co-ouderschap. Vader heeft een nieuwe vriendin die opvallend ( volgens Margrietje: “irritant en ik schaam me rot voor haar”) te veel haar best doet om goed overweg te kunnen met Margrietje en haar zus 15 jaar.
———
Vader is verliefd en laat de invloed van zijn vriendin op zijn dochters grenzeloos  toe. Moeder van Margrietje staat daarentegen haar dochter  toe om zich negatief over de nieuwe vriendin van vader te uiten. Deze toestemming geeft Margrietje het gevoel dat ze door de afkeuring van de nieuwe vriendin haar moeder bijstaat in het verdriet om de scheiding. Na een aantal maanden wil Margrietje vanwege de aanwezigheid van de nieuwe vriendin steeds minder graag naar haar vader toe. De vader van Margrietje geeft zijn dochters aan dat de nieuwe vriendin deel uitmaakt van zijn leven. Hij wil met zijn roze bril op niet op zoek naar een oplossing en geeft zijn dochters aan dat dit nu eenmaal het nieuwe leven van nu is.. De moeder van Margrietje noemt de nieuwe vriendin van vader “De boze stiefmoeder”. Margrietje en haar zus voelen zich steeds minder thuis in het gezin van hun vader.
———
Consult: Tijdens het consult komen we er achter dat de vader van Margrietje een leuke vader is. Hij brengt zijn dochters, net als voor de scheiding,  in het weekend graag naar hun sportclub. Hij gaat er graag op uit met de dames.  houdt zich steeds minder goed aan de Koek en P momenten van de methode Lekker Pûh!!!
Door de nieuwe gezinssituatie is er naast de grote verandering van de scheiding helaas ook grote verandering gekomen in dingen die niet hadden hoeven te  veranderen. Zoals  het gezellige Kwaliteit-tijds gevoel tijdens de autoritjes naar de sportclub en wedstrijden bij andere clubs.
 
“Hoe komt dit?” Antwoord: “Door papa en zijn vriendin.”
Waaraan merken jij en je zus dit? Antwoord: We merken dit omdat bij alles wat we vroeger samen met papa deden papa nu die bemoeizuchtige vriendin erbij is. En zij is heel de tijd bezig om iedereen naar haar hand  te zetten, kletst te veel en wil alles volgens haar regeltjes en gewoontes.
Wanneer?  Antwoord: Als we bij papa zijn. Alle dagen.
Wat zou de oplossing zijn zonder dat we de nieuwe vriendin wegdenken uit de nieuwe situatie?
Antwoord: Dat we momenten samen met papa hebben.
Wat is het voordeel van alleen met jullie vader zijn? Antwoord: Dan kunnen we gewoon lekker even samen met hem zijn en dan kan hij zelf met ons praten zonder dat die nieuwe vriendin er doorheen tettert. Dus er ontbreekt een stukje vitamine P aan gezellige kwaliteit-tijd? Antwoord: Ja, want vroeger bracht papa ons ook gewoon naar onze sportclub zonder mama.
Zou het al fijn zijn om 1 moment zoals het ritje naar de sportclub – het kwaliteit-tijdsmoment – aan te geven als Vitamine P ( behoefte)?
JA!
Bij het invullen van het werkblad staan we ook stil bij de Vitamines P & M waaraan al dagelijks in de nodige behoefte wordt voorzien.
Vitamine P & M

Ook voor mama werd er een potje Vitamine M vol lieve woordjes gemaakt.
———
En toen…..:
De nieuwe vriendin van vader voelt zich in de eerste instantie weg gezet als vader, net als vroeger alleen met zijn dochters naar de sportclub gaat. Maar het vervelende gevoel bij haar maakt al snel plaats voor waardering. met zijn dochters alleen op pad wil in het weekend naar de sportclub. Maar al snel Vader houdt  na het krijgen en lezen van boodschap in  het potje Vitamine P toch door omdat dit nu eenmaal een gewoonte is die hij en zijn dochters altijd al hadden. Margrietje en haar zus begrijpen de nieuwe vriendin best want zij heeft geen kinderen om tijd mee door te brengen. Door dit inzicht hebben ze meer begrip voor het dominante aanwezige gedrag van de vriendin.