7.3.3 De invloed van de stiefouder(s)

Geen vrouw of man droomde er ooit van om stiefmoeder of -vader te worden. Stiefouderschap brengt veel onzekerheden; dat kan een gevoel van machteloosheid geven. Gevoel van machteloosheid kan weer leiden tot machtsstrijd en en bijkomende vervelende situaties.

Hoe vrolijk een samengesteld gezin ook over komt bij jou in de praktijk, houd er rekening mee dat merendeels van deze gezinnen is gebouwd op rouw en verdriet. In het heden of inmiddels verwerkt verleden.

Stiefouders voelen niet altijd liefde voor hun stiefkinderen (en dat is logisch!).
Als iemand stiefouder wordt, sluit die persoon zich aan bij een al gevormd gezin. De partner heeft een biologische band en al een geschiedenis met zijn kinderen. De stiefouder niet. de stiefouder kiest voor de partner, maar niet voor de kinderen. De relatie tussen stiefouder en de stiefkinderen is vaak ongewis: het kan goed gaan of verkeerd lopen.
 
Je snel verplaatsen in het gevoel van een stiefouder?
Kies een willekeurig kind en vraag je om hem op te nemen in je huis en toe te laten in je leven. De was te doen, voor hem koken, met hem te spelen, zijn driftbuien te accepteren, zijn humeur te doorstaan en aan te horen wat een geweldige ouders hij heeft. Zou jij het makkelijk vinden onvoorwaardelijk van hem te houden?
 
Natuurlijk kan er liefde ontstaan voor de stiefkinderen en er kan veel impact zijn op hun leven. Maar dit zal altijd organisch ontstaan en pas na verloop van tijd. Liefde kan niet worden gedwongen vanuit de wens dat het geweldig zou zijn als iedereen zich zou voelen zoals in een kerngezin.

Biologische ouder ondersteunt stiefouder in het bijzijn van de kinderen. 
Als er afspraken gemaakt worden tijdens de consulten, is het aan biologische ouder om deze af te dwingen; en stiefouder te ondersteunen als hij/zij de kinderen hierop aanspreekt. Kinderen en stiefouder hoeven niet van elkaar te houden, maar er moet wel sprake zijn van wederzijds respect. De enige persoon die hier de kinderen op kan aanspreken is biologische ouder. De partner ondermijnen in het bijzijn van de kinderen of niet ondersteunen zijn serieuze relatiekillers. Ouder en stiefouder zijn een team, dat is de basis van het stiefgezin. Dat dient ook voor de kinderen een heldere boodschap te zijn.

Het is ongebruikelijk dat stiefmoeder een tweede moeder wil worden voor de kinderen.
Uit onderzoek blijkt dat de identiteit van vrouwen stevig verbonden is met haar bekwaamheid om te ‘moederen’. Van jongs af aan is ons geleerd dat het onze taak is om kinderen mee op te laten groeien. Stiefmoeder bevindt zich in de ongemakkelijke positie om te moederen over kinderen die niet de hare zijn. Anders zouden ze als vrouw kunnen falen. In eigen ogen of die van anderen. En die anderen? Daar horen wij kinder-eetcoaches ook bij. Een stiefmoeder wil ook in onze ogen niet falen.
Als stiefmoeder worden door kinderen vaak met hun biologische moeder vergeleken (in stilte of hardop). Het is erg ingewikkeld om niet te willen concurreren en zij moet hierin haar eigen weg vinden.
 
Hoe dan ook, de stiefouder is regelmatig het onderwerp binnen het consult.
We overleggen vrijwel ieder geval afzonderlijk om, op maat van het samengestelde gezin, zo fijn mogelijk te kunnen coachen.