De grondhouding van een Lekker Pûh!!! kinder-eetcoach

Vervolg op het voorbeeld in het filmpje hierboven.
Het ijs is niet alleen gebroken maar er is ook een opening voor vertrouwen gegeven door mijzelf kwetsbaar op te stellen met
1 slechte eigenschap van mij
en
1 goede eigenschap van mij.
Onderaan deze pagina vul je onder de knop “Quizzen” jouw eigenschappen in waarmee je openheid voor vertrouwen zou kunnen geven.

Ieder mens is uniek en dat maakt het werk als kinder-eetcoach zo leuk en gevarieerd.
Maar als ieder mens uniek is ben jij het ook! Hoewel alle eetcoaches wel een aantal algemene vaardigheden en inzichten als basis gemeen moeten hebben heb jij  je eigen goede en minder goede eigenschappen die in jouw praktijk een rol zullen spelen.

Jouw persoonlijkheid is een onderdeel van jouw grondhouding. Het is dat stukje meerwaarde dat de cliënt gaat voelen.
Grondhouding staat voor geesteshouding van waaruit men iets correct, ethisch verantwoord en effectief beschouwt en/of aanpakt. Zonder grondhouding is er geen professionele relatie.

Als de eetcoach zich naast correct, ethisch verantwoord en effectief ook
inlevingsvermogend, integer en geduldig eigen maakt gaat de cliënt dit ook VOELEN. Er ontstaat een professionele relatie van meer openhartige aard. Je kwetsbare opstelling geeft meerwaarde welke voor jou als eetcoach maar zeker voor het gezin dat je begeleidt een verademing is.

Binnen het gezin dat een afspraak met je maakt voor de intake heeft zich al veel afgespeeld voordat de stap naar jou is genomen.
Ouders hebben als eerste moeten toegeven dat ze binnen de opvoeding tegen een onbewust onbekwaam thema zijn aangelopen; hun kind gezond groot laten groeien.
Hun kind is immers gezond ter wereld gekomen, maar nu een aantal jaar later staat overgewicht de gezondheid van het kind in de weg. Dit komt door de opvoeding. Het toegeven door op zoek te gaan naar hulp is een hele stap.
Een toegeeflijke stap waar misschien wel discussie, onenigheid, ruzie, frustratie en schaamte aan vooraf is gegaan bij de ouders onderling of binnen het gezin.

Iedere ouder die contact met je opneemt is daarom een held!
Ze geven liever toe dat hun opvoeding faalt dan hun kind ontoegeeflijk in deze situatie laten.

Als je een ouder als deze met een wijzend vingertje benadert zeg je eigenlijk wat deze ouder als weet; je doet het niet goed.
En medelijden hebben haalt de verwachting om “het beter te kunnen doen” van de ouder onderuit.
Tijdens het contact met de ouder houd je in ’t achterhoofd dat de stap naar jou niet over één nacht ijs is gegaan. Besef je waardering hiervoor … en de ouder VOELT dat stukje begrip als enorme meerwaarde. Juist op het moment dat het zo belangrijk voor hem/haar is. Onuitgesproken is het eerste stukje fundament voor de slagingskans gelegd.

Start Quizzen en vul de 2 vragen in.
Daarna kun je terug naar de hoofdstukken om de literatuurlijst door te nemen.