Werken met gesloten cliëntendossier van Lekker Pûh!!!

Universiteit Wageningen, TNO en Lekker Pûh!!! zijn bezig met het langstlopende onderzoek betreft kinderen en overgewicht. Hiervoor wordt de data van het dossier Lekker Pûh!!! gebruikt.
Lekker Pûh!!! vergoedt de eetcoaches elke maand het nauwkeurig invoeren en bijhouden van het dossier.  

Inloggen in het dossier
In een browser ga je naar dossier.lekkerpuh.net zonder www. ervoor. 
Je logt in met het @lekkerpuh.net mailadres en wachtwoord dat je hebt ontvangen van Lekker Pûh!!!

Alle verdere instructies over het werken met het dossier vind je onder de knop “Materialen”.